Korzystanie z bloga oraz witryny internetowej www.francuski-prawniczy.pl oznacza akceptację opisanych poniżej zasad Polityki Prywatności.

§1

Administratorem strony oraz danych osobowych, które są poprzez nią przekazywane, jest Monika Różańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Różańska Kancelaria tłumacza, ul. Heleny 24/21, 30-838 Kraków, NIP: 6922027921.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się ze mną, pisząc na adres akademia@francuski-prawniczy.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekście Polityki Prywatności, z kolei Użytkownik witryny zobowiązany jest do znajomości aktualnej wersji dokumentu.

§ 2

Administrator – Monika Różańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Różańska Kancelaria tłumacza, NIP: 6922027921

Użytkownik – każda osoba lub podmiot odwiedzający witrynę internetową.

Witryna internetowa – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.francuski-prawniczy.pl

Formularze – miejsca w witrynie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane osobowe w określonych celach (np. wysyłka newslettera, kontakt z Użytkownikiem)

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

§ 3

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Monika Różańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Różańska Kancelaria tłumacza, NIP: 6922027921.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji pewnych działań.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych zostały wskazane osobno dla każdego celu przetwarzania danych (zob. opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

§ 4

W związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych dotyczących Użytkownika, ten ostatni ma następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej Użytkownik wyraził taką zgodę
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

§ 5

Gwarantuję poufność wszelkich danych osobowych przekazanych mi przez Użytkowników. Zobowiązuję się do stosowania wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników gromadzę z należytą starannością, ponadto chronię je przed dostępem do nich przez osoby niepowołane.

§ 6

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców (tj. przez podmioty świadczące na moją rzecz usługi, z których korzystam przy przetwarzaniu danych), przy czym każdy z tych podmiotów gwarantuje stosowanie należytych środków w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa.

Zamówienia. Przy składaniu zamówienia, Użytkownik witryny jest proszony o podanie danych takich jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, ewentualnie – w przypadku gdy prowadzi on działalność gospodarczą, powinien też podać nazwę firmy, adres jej siedziby oraz numer NIP. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia.

Newsletter. Użytkownik, który chce się zapisać do newslettera, musi w formularzu zapisu podać mi swój adres e-mail oraz imię. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania zapisu. Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku zgoda Użytkownika.

Kontakt mailowy. Użytkownik, który kontaktuje się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje mi swój adres e-mail wyświetlający się jako adres nadawcy wiadomości. Dodatkowo w treści wiadomości może on podać inne dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania kontaktu. Korespondencja może być przedmiotem archiwizacji. Podstawą przetwarzania jest w tym wypadku zgoda Użytkownika.

§ 7

Moja witryna www.francuski-prawniczy.pl wykorzystuje pliki cookie. Są to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, tablet, smartfon), które służą prawidłowemu działaniu i wyświetlaniu witryny internetowej, zwiększeniu bezpieczeństwa, jak również korzystaniu przeze mnie z narzędzi marketingowych.

Informuję, że pliki cookie są gromadzone przez bloga (https://francuski-prawniczy.pl), Facebook oraz usługi Google.