Quelque czy quel que – jak to napisać?

Dzisiejszy wpis Ci się przyda zarówno we francuskim prawniczym, jak i ogólnym. Bardzo często uczniowie mają problem z pisownią quelque(s) – nie wiedzą, czy pisać właśnie quelque(s) (jako jedno słowo) czy jednak quel(les) que. I nie ma się co dziwić, bo ta pisownia zależy od kilku rzeczy, o których poniżej.

 

Opcja nr 1

Quelque (jakiś, pewien), quelques (kilka, parę, niektórzy, niektóre)

Zerknij sobie na przykłady.

Depuis quelque temps – od jakiegoś czasu

Dans quelque temps – za jakiś czas

J’ai appris quelques mots. – Nauczyłem(-am) się kilku słów.

Czyli mamy tu „quelque” (zapisywane jako jedno słowo) i uzgadniamy je odpowiednio do liczby rzeczownika. Ale są też inne możliwości.

Opcja nr 2

Quelque(s) + rzeczownik + que + subjonctif

Znaczenie: peu importe, niezależnie od, jakikolwiek itp.

Przykłady:

Quelques efforts qu’elle fasse maintenant, elle n’arrivera pas à le faire.

Obojętnie jakie (jakiekolwiek) wysiłki podejmie teraz, nie uda jej się tego zrobić.

Opcja nr 3

Quel(le)s que + subjonctif (od être) + podmiot

Znaczenie: peu importe, niezależnie od, jakikolwiek itp.

Uwaga: tu trzeba pamiętać, że uzgadniamy „quel” z rzeczownikiem. Zobaczcie przykłady.

Vous pouvez bénéficier du financement, quelle que soit la nature de votre contrat de travail.

Może Pan skorzystać z finansowania niezależnie od rodzaju Pana umowy o pracę.

Czemu tak? Bo „la nature” jest rodzaju żeńskiego (liczba pojedyncza), więc musimy dać formę dla rodzaju żeńskiego, czyli quelle.

Quels que soient tes problèmes, je serai toujours avec toi !

Niezależnie od tego, jakie będziesz mieć problemy, zawsze będę z Tobą!

Czemu tak? Problemy we francuskim są rodzaju męskiego, mamy tu liczbę mnogą, więc musimy dać quels.

Quel qu’il soit, l’auteur de cette infraction doit être puni !

Ktokolwiek by to nie był (kimkolwiek on jest), sprawca tego przestępstwa powinien zostać ukarany!

admin